.
.

RRETH NESH

AS Term Sh.P.K. është kompani e themeluar në vitin 2013 me seli në Prishtinë dhe shtrirje të aktivitetit në tërë territorin e Kosoves. Kompania AS Term ofron gamë të gjerë të produkteve cilësore nga fusha e ngrohjes qëndrore,  klimatizimit, ventilimit, ujësjellësit dhe kanalizimit.

.
.
.
.

RRETH NESH

 

AS Term Sh.P.K. është kompani e themeluar në vitin 2013 me seli në Prishtinë dhe shtrirje të aktivitetit në tërë territorin e Kosoves. Kompania AS Term ofron gamë të gjerë të produkteve cilësore nga fusha e ngrohjes qëndrore,  klimatizimit, ventilimit, ujësjellësit dhe kanalizimit.

.
.
Artboard 1 copy 3
Artboard 1
Artboard 1 copy
Artboard 1 copy 2
{"visible_panels":"4","width":"1100","height":"300","orientation":"horizontal","panel_distance":"0","max_openedaccordion_size":"90%","open_panel_on":"hover","shadow":"true","autoplay":"false","mouse_wheel":"false"}

Me ngrohje qendrore

Ngrohja qëndrore është sistem i ngrohjes ku pajisja ngrohëse, kalldaja apo kazani qëndron në një vend larg ambientit të brendshëm në banes si garazhë apo bodrumë. Nxehtësia në shtëpi shprëndahet përmes pompimit të ajrit të ngrohtë në shtëpi ose ujit të ngohët në elementet ngrohëse si janë radiatorët.

Me ventilim

Ventilimi e qarkullon ajrin e jashtëm brenda ndërtesës apo dhomës/zyres tuaj dhe e distribuon ajrin e freskët. Qëllimi kryesor i ventilimit në ndërtesa është sigurimi i ajrit të freskët nga jashtë, filtrimi i tij dhe shpërndarja e ajrit të shëndetshëm në hapsirat e brendshme.

Me radiator

Sistemet me qarkullim të ujit dhe radiator funksionojnë përmes kalldas me energji elektrike me dru, pelet, termopompa apo çfardo lënde tjetër djegëse që bëjnë ngrohjen e ujit dhe përmes pompës së ujit në sistem bëhet shpërndarja e ujit nëpër radiator dhe përmes radiatorëve bëhet lirimi i nxehtësisë në hapësirë.

PRODUKTET

.

.

.

Back to Top