Të gjithaSistemi i ujesjellesitGyp pa zhurmë USEM

SKU: N/A

Përshkrimi


Gyp pa zhurmë USEM
Modelet:
Ø50 L-250 , Ø50 L-500 , Ø50 L-1000 , Ø50 L-2000 , Ø75 L-250 , Ø75 L-500 , Ø75 L-1000 , Ø75 L-2000 , Ø110 L-250 , Ø110 L-500 , Ø110 L-1000 , Ø110 L-2000, Ø125 L-500 , Ø125 L-1000 , Ø125 L-2000 , Ø160 L-500 , Ø160 L-1000 , Ø160 L-2000 , Ø160 L-3000

Sistemi i shkarkimit të kanalizimit dhe mbetjeve me zhurmë të ulët (temperaturë e ulët dhe e lartë) brenda strukturës së ndërtesës (zona e aplikimit B) si dhe brenda në tokë (zona e aplikimit D). Ndërtimi i sistemeve të ventilimit, kullimit të ujit të shiut dhe vakumit brenda ndërtesës (zona e aplikimit B). Lidhjet bëhen me metodën push-fit me vulë gome buzësh. Mund të lidhet me të gjitha sistemet push-fit të aprovuara sipas EN1451-1.

 

    AS Term, 2013 © All Rights Reserved | Powered by Vigorousa

    AL