Të gjithaKondicioner TCL – lloj i kanalit mesatar

SKU: N/A

Përshkrimi

Njësitë e kanaleve VF2 (presion i mesëm) janë të destinuara kryesisht për instalime të fshehura në hapësirën e tavanit dhe lejojnë qarkullim uniform, të heshtur dhe efikas të dhomës përmes grilave të ventilimit dhe difuzorëve.

Seti i dorëzimit përfshin një panel kontrolli me tela me kabëll me një ekran LCD për montim në mur, ndërsa me kërkesën e klientit është e mundur të përdorni një telekomandë pa tela me një marrës IR të jashtëm.

Nominale, të gjitha njësitë brenda serisë janë të pajisura me një pompë kullimi të integruar për kullimin e kondensatës me një ngritje vertikale deri në 750 mm, koka e ventilatorit falas është 70 Pa për modelet deri në 9.0 kW dhe deri në 100 Pa për modelet e mëdha, e cila ju lejon të organizoni një sistem të kanaleve të ajrit në objekt ndërtimi dhe gjatësia thelbësore.

    AS Term, 2013 © All Rights Reserved | Powered by Vigorousa

    AL