Të gjithaKondicioner TCL (njësia e brendshme)

SKU: N/A

Përshkrimi

Njësitë e tavanit të dyshemesë VZD janë universale dhe mund të instalohen si horizontalisht ashtu edhe vertikalisht pa ndonjë modifikim ose ndryshim, kullimi i sigurt i kondensatës do të sigurohet falë modelit të veçantë të këmbyesit të nxehtësisë dhe tabakanëve të kullimit.

Njësitë kanë një dizajn të shkëlqyeshëm që tejkalon ndjeshëm standardet e industrisë, ekrani i integruar tregon temperaturën e caktuar dhe mënyrën e funksionimit. Rregullimi i dritareve automatike vertikale dhe horizontale për shpërndarjen e ajrit kryhet në distancë nga paneli i kontrollit.

Ekzistojnë 11 modele për të zgjedhur me kapacitete që variojnë nga 4.5 kW në 14.0 kW, të gjitha njësitë brenda serisë kanë të njëjtën lartësi dhe profil, gjë që ju lejon të instaloni modele me kapacitete të ndryshme në të njëjtën dhomë duke ruajtur një stil të një dhome të vetme.

    AS Term, 2013 © All Rights Reserved | Powered by Vigorousa

    AL